START

CONCIDERA HEALTH är ett kunskapsdrivet företag som verkar för att möjliggöra och optimera medicinsk uppföljning efter barncancer.

Bakgrund

I Sverige drabbas årligen ca 300 barn och ungdomar av cancer. Femårsöverlevnaden är idag ca 80% tack vare behandlingsstrategier utvecklade sedan 1970-talet då överlevnaden var ca 20%.

 

Behandlingen kan dessvärre ge hälsopåverkan senare i livet, s.k. sena effekter. Upp till 2/3 av barncanceröverlevare har svåra eller livshotande sena komplikationer som kräver regelbunden medicinsk uppföljning.

Vi strukturerar information för bättre användning inom vården.

Rätt information ger vården förutsättningar att fatta rätt beslut för rätt patient, i rätt tid.

 

Att överleva barncancer är en seger för såväl den drabbade som för vården. Tidigare överlevde bara 20% av alla som drabbades. Idag är siffran 80%. Forskningen och vården har tillsammans med patienterna och deras anhöriga gjort stora insatser.

 

Nu vänder vi blicken mot den information som finns kring varje person som drabbats och överlevt för att ge tillbaka i form av ny kunskap, och snabbare omsättning till verklighet om vad barncanceröverlevare kan förvänta sig av sin hälsa i framtiden.