CiCADA HEALTH

CiCADA HEALTH är ett kunskapsdrivet företag som verkar för att möjliggöra och optimera medicinsk uppföljning efter barncancer.

CiCADA HEALTH

 

 

Att överleva barncancer är en seger för såväl den drabbade som för vården. För ett par decennier sedan överlevde bara 20% av alla som drabbades. Idag är siffran 80%. Forskningen och vården har tillsammans med patienterna och deras anhöriga gjort stora insatser. Nu vänder vi blicken mot den information som finns kring varje person som drabbats och överlevt för att ge tillbaka i form av ny kunskap, och snabbare omsättning till verklighet om vad barncanceröverlevare kan förvänta sig av sin hälsa i framtiden.

 

CiCADA HEALTH vill ge vården möjlighet, genom sina produkter och tjänster,

att delge barncanceröverlevare,

  • på ett lämpligt sätt vilken behandling de fick som barn,
  • vilka risker de eventuellt löper senare i livet som följd av barncancerbehandlingen,
  • vilka nya riskgrupper som kan identifieras och
  • vilken preventiv åtgärd som kan innebära rätt vård i rätt tid.

 

Tidiga eror av barncancerbehandling orsakade mer sena effekter än dagens. Senare behandlingsstrategier har blivit mer precisa i att bota cancern och samtidigt begränsa eller utesluta sena effekter. Det var ”överlevnad till varje pris” som gällde, idag är det ”överlevnad till minsta möjliga pris”. Samtidigt som de mest uppenbara sambanden mellan behandling och sena effekter varit kända av vården sedan lång tid, finns det nya läkemedel på marknaden vars långtidseffekter man idag inte vet något om.

CiCADA Health

(Concidera Health AB)

Org. 559183-4071

© Copyright. All Rights Reserved.