NYHETER

NYHETER

22 okt MOBILE HEIGHTS TOPPENKVÄLL
-Reinventing healthcare with AI- webinar

AI is being implemented as a powerful tool in a lot of different business sectors, and many people are curious about its possibilities.

How can AI be used to reinvent the healthcare sector?

PROGRAMME
15.30 WEBINAR
16.25 WRAP-UP
16.30 END

MOBILE HEIGHTS, Molly Löfqvist (Head of Communication)  "Welcome!”
& Ola Svedin (CEO) ”What’ s up at Mobile Heights?”


LUND UNIVERSITY, Sonja Aits (Associate Senior Lecturer, Department of Experimental Medical Science & Steering Group m)
”AI initiatives at Lund University”


CICADA HEALTH, Helena Linge (CEO & Co-founder)
”Developing and implementing AI solutions for children treated for cancer”


More info, click on link: Toppenkväll

Vetenskapens Värld

Helena Linge och kollegorna Cecilia Follin samt Anders Holst beskriver sitt forskningssamarbete i Vetenskapens Värld (8 oktober 2018). Ett program om artificiell intelligens i vården. Medverkar gör också Max Tegmark och Christian Guttmann.

Studien handlar om att testa nya angreppssätt för att med metoder låna artificiell intelligens, identifiera nya samband mellan barncancerbehandling och sena effekter.

Vinnare av Qlik Game Changer

Foto: Pia Tham

Helena Linge och Thomas Wiebe, vinnare av Qlik Game Changer 2018

 

”Teamet som räddar liv- barnonkologen Thomas Wiebe och forskaren Helena Linge, Region Skåne. Barn som varit cancersjuka är utsatta även senare i livet. Läkaren Thomas Wiebe har skapat ett nytt register över samtliga patienter i Lund sedan 1970 för att kunna följa deras hälsotillstånd i vuxen ålder. Nu hjälper forskaren Helena Linge till att digitalisera registret. För första gången samlas enskilda patienters behandlingshistoria- vilket underlättar att följa upp hälsotillstånd över tid. Tack vare registret hittades två patienter med bröstcancer förra året"..

Nominerade till Athenapriset 2018

 

Forskningssamarbetet bakom CiCADA Healths grundande nominerades till Athenapriset 2018.
Syftet med Athenapriset är att belöna och lyfta fram goda exempel på klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet, där sjukvård, akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla sjukvården.

Concidera gläds åt nomineringen och gratulerar vinnarna som utvecklat ny metodik för att korta tiden för MR-undersökningar, något som är särskilt viktigt för att undvika narkos till barn när de skall undersökas.

CiCADA Health

(Concidera Health AB)

Org. 559183-4071

© Copyright. All Rights Reserved.