NYHETER

NYHETER

ÅForsk Entreprenörsstipendium

Som en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer 2020 tilldelades Helena Linge ÅForsk Entreprenörsstipendie.

ÅForsk delar i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks sedan år 2014 ut stipendiet till 10 entreprenörer årligen. Stipendiet riktar sig till entreprenörer med koppling till akademi, forskning, inkubatorer och science parks. Stipendiet utlystes under början av 2020 där entreprenörer från det akademinära innovationsekosystemet i hela Sverige hade möjlighet att söka.


Entreprenörernas gemensamma nämnare är att de driver spännande och nytänkande företag som utvecklats inom det akademinära innovationsekosystemet som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet. Tekniken och tjänsterna som ligger till grund för de 10 utsedda entreprenörernas idéer har förankring inom forskning och utveckling med hög innovationshöjd.


Vetenskapens Värld

Helena Linge och kollegorna Cecilia Follin samt Anders Holst beskriver sitt forskningssamarbete i Vetenskapens Värld (8 oktober 2018).
Ett program om artificiell intelligens i vården. Medverkar gör också Max Tegmark och Christian Guttmann.

Studien handlar om att testa nya angreppssätt för att med metoder lånande från artificiell intelligens, identifiera nya samband mellan barncancerbehandling och sena effekter.

Ideon Stipendiet

Vi är tacksamma mottagare till Ideon Stipendiet med motiveringen;

"Cicada Health has in an admirably way used science and existing knowledge and developed it into extremely useful new knowledge for the health care system. It provides an opportunity for individual prevention and treatment, reducing unnecessary pain, that may be applicable to several other diseases in the future.  The company and the founder have shown great progress within the incubator and we see great potential in the company."

Sydsvenska Handelskammarens pris "Årets Tekniklöfte"

Foto: Roger Nellsjö

Sydsvenska Handelskammarens motivering:


"Helena Linge har utvecklat ett system som föutspår vilka barncanceröverlevare som löper risk att få följdproblem i vuxen ålder. Detta gör att man kan sätta in individuella åtgärder i tid. Tekniken innebär att läkare och vårdpersonal kan effektivisera urval av riskpersoner för kontroller.

Innovationen visar hur medicin och teknik kan bidra till samhällsnyttiga uppfinningar. Därför utser vi Helena Linge till Årets Tekniklöfte."

Reinventing healthcare with AI

Som medlem i Mobile Heigths presenterades ”How digital and AI approaches can assistfollow-up care of childhood cancer survivors” på webinar-eventet 22 oktober


"AI is being implemented as a powerful tool in a lot of different business sectors, and many people are curious about its possibilities.

How can AI be used to reinvent the healthcare sector?"

Vinnare av Qlik Game Changer

Foto: Pia Tham

Helena Linge och Thomas Wiebe, vinnare av Qlik Game Changer 2018

 

"Läkaren Thomas Wiebe har skapat ett nytt register över samtliga patienter i Lund sedan 1970 för att kunna följa deras hälsotillstånd i vuxen ålder. Nu hjälper forskaren Helena Linge till att digitalisera registret. För första gången samlas enskilda patienters behandlingshistoria- vilket underlättar att följa upp hälsotillstånd över tid. Tack vare registret hittades två patienter med bröstcancer förra året"..